Boekreview: Werken met Asperger – Rudy Simone

Titel: Werken met Asperger – Tips & tools voor mensen met Asperger, collega’s en werkgevers.
ISBN: 978-90-79729-57-9
Uitgever: Hogrefe
Jaar van verschijnen: 2010. In het Nederlands vertaald in 2012.

Score: 3,5/5


Intro

Dit boek kreeg ik te leen van mijn autismecoach. Een thema dat eigenlijk al mijn hele behandeling (en ook al ver daarvoor) de nodige aandacht behoeft bij mij, is werk en inkomen. Ik struggle(de) er dus zelf veel mee én nu wil ik mensen gaan helpen die tegen dezelfde issues als ik aan lopen. Dit boek past goed in dit straatje.

Asperger

Mijn diagnose kreeg ik in 2018 en deze is dus gebaseerd op de DSM-5. Asperger en PDD-NOS zijn uit de DSM geschrapt tussen het verschijnen van dit boek en mijn diagnose, dus ik heb de diagnose ASS.
Wel vond ik het boek – en vooral de quotes – erg fijn en nuttig om te lezen.
In deze blogpost vat ik de essentie van het boek, zodat jij kunt bepalen of het voor jou interessant is om te lezen.

Opbouw

Het boek is geschreven door een vrouw met Asperger. Zij beschrijft ervaringen van 50 geïnterviewde mannen en vrouwen met Asperger. Ze combineert deze bevindingen uit de praktijk met wetenschappelijke onderzoeksresultaten en studies.

In het boek vind je een stuk theorie, gemixt met en/of gevolgd door quotes van de geïnterviewden. Elk hoofdstuk bevat tips voor de persoon met Asperger en tips voor de werkgever, collega’s en andere mensen uit de directe omgeving. Tot slot stelt ze een vraag of geeft ze je een opdracht/stof tot nadenken die je verder helpt richting een geschikte baan voor jou. De quotes en bullet points lezen makkelijk doordat het erg overzichtelijk is opgebouwd.

Begin

Rudy deed onderzoek naar mannen met Asperger voor een ander boek. Ze stuitte op het feit dat velen van hen maar moeilijk rond konden komen: ze waren werkloos, hadden laag- of ongeschoold werk en/of hadden moeite met het vasthouden van een baan. Ook degenen die van ellende gingen ondernemen, waren veelal eigenlijk gewoon hosselaars.

Ze erkende dat mensen met Asperger vele talenten en diverse interesses hebben, maar dat ze moeite hebben met de vertaling daarvan naar een geschikte baan in de maatschappij zoals deze (nu) is. Ook schort er het een en ander bij de werkgevers en collega’s, wat het er niet makkelijker op maakt om in een “normaal” bedrijf te (blijven) functioneren als je Asperger hebt.

De voordelen van een werknemer met Asperger die Rudy noemt:

  1. Concentratie en toewijding.
  2. We halen eer uit ons werk.
  3. Een wens om te pleasen.
  4. Een onafhankelijke, unieke manier van denken.
  5. Een grotere vloeibare intelligentie.
  6. Visueel, driedemensionaal denken.
  7. Aandacht voor detail.
  8. Eerlijkheid.
  9. Logica gaat boven emotie.

Kern

Het boek bevat veel voorbeelden uit de praktijk. Dat helpt om er achter te komen wat jij nodig hebt in een werkplek; om jouw “plan van eisen” samen te stellen. Ook geeft het inzicht in vaardigheden die je kunt ontwikkelen en de gesprekken die je kunt aangaan met je leidinggevende en/of collega’s.

Een mooi stukje tekst uit hoofdstuk 9 “Echt, ik heb Asperger”:

“Mensen met Asperger zijn intrinsiek genmotiveerd, ze willen het gevoel hebben dat ze hun werk goed doen. Prestige, beloftes of beloningen betekenen minder voor hen. Soms doen ze ook werk onder hun niveau of voor een zeer laag salaris, alleen omdat het goed voelt om het te doen.
Mensen met Asperger hebben bovendien een bijzonder scherp oog voor detail, op het perfectionistische af. Door deze twee factoren weet je dat de werknemer met Asperger zijn werk goed zal doen, zolang hij maar weet wat van hem verlangd wordt.

(…)

Iemand met Asperger moet precies weten wat er van hem wordt verwacht, ook de achterliggende gedachten of speciale omstandigheden. Hij of zij moet weten wanneer iets af moet zijn. Ze bloeien op als ze het op hun eigen manier voor elkaar krijgen, in hun eigen tempo, zonder kritisch te worden bekeken.”

Conclusie

Het is duidelijk dat mensen met Asperger van toegevoegde waarde kunnen zijn op een werkplek en in de maatschappij als geheel, maar daar zijn wel wat aanpassingen voor nodig op de werkplek en in de mindset van de mensen om hem/haar heen.
Depressie en angst komen veel voor als comorbiditeit bij Asperger. Ook dat heeft invloed op het werk en vice versa. Die cirkel moet doorbroken worden.

Het boek eindigt met een tabel waarmee je jouw persoonlijke werkplan kunt gaan ontwikkelen. Op basis van jouw obsessies (zo worden “special interests” voor het gemak genoemd in het boek) en triggers ga je bekijken wat wel en niet bij jou past. Ook zoek je naar mogelijke oplossingen voor die triggers.
Mogelijkheden worden ingedeeld in de categorieën “doceren”, “uitoefenen” en “studeren”. Dit biedt enige richting voor het bepalen van jouw ideale werk.

Mijn mening

Ik ben heel blij dat dit boek bestaat, want het toont aan dat er vele mogelijkheden liggen in de maatschappij voor mensen met Asperger en wat er gedaan kan worden om de werksituatie te optimaliseren of op zijn minst draaglijk te maken.

Niet alle voordelen die ze noemt, vind ik een voordeel. Bijvoorbeeld “een wens om te pleasen” vind ik een gevaarlijke valkuil.
Ook noemt ze tips voor mensen met Asperger waarvan ik denk: “HOE DAN?!” Bijvoorbeeld de tip om maar gewoon even een training in sociale vaardigheden te volgen. Ik wou dat het zo simpel was!

Een aantal quotes raken me echt. Deels vanuit eigen ervaring en deels omdat het ronduit waanzin is wat mensen met Asperger meemaken op werkplekken. Zo waren er zelfs mensen die worstelden met suïcidaliteit. De frappantste, meest schokkerende quote vond ik deze over medicatie:
“Hij vroeg of er geen medicijnen voor waren, zodat ik toch gewoon mee kon doen. Ik denk niet dat mensen zonder Asperger of autisme bereid zijn om medicatie te gebruiken die je geest verandert om beter om te kunnen gaan met hun collega’s met Asperger.”

Heb jij dit boek van Rudy Simone al gelezen, of wil je het lezen? Wat vond je ervan?

Het Engelstalige e-book is nog te bestellen bij Nederlands bekendste webshop. Dit is géén affiliate link.

Plaats een reactie